"Great spirits have always faced violent opposition from mediocre minds. -Einstein"

 

Pawisan pa mula sa pagpitas ng mangga sa bakuran. Buti nalang lahing ninja :) #summer #walapangtulogatligo

Pawisan pa mula sa pagpitas ng mangga sa bakuran. Buti nalang lahing ninja :) #summer #walapangtulogatligo

Maundy Thursday with High School tropa. Medyo ako ang prinsesa. Haha. #wecantstop

Maundy Thursday with High School tropa. Medyo ako ang prinsesa. Haha. #wecantstop

Crazy stuff with crazy people. (at Terrace Hotel)

Crazy stuff with crazy people. (at Terrace Hotel)

Holy week na! Uuwi kaya lahat sila? Sana :) #fambond #semanasanta #reunion

Holy week na! Uuwi kaya lahat sila? Sana :) #fambond #semanasanta #reunion

He’s really something. :)

He’s really something. :)

Partner sa duty tonight. #thecouragetodream #margaretdaley #reading #pmnod

Partner sa duty tonight. #thecouragetodream #margaretdaley #reading #pmnod

Partner sa duty tonight. :)

Partner sa duty tonight. :)